Skip to main content

Digitalizacija biznisa

IT Business konferencija

Program konferencije

Satnica

Program

Predavač

09:00 - 10:00

Registracija učesnika  
10:00 - 10:15

Otvaranje konferencije i uvodni govor IT Klastera Subotica

 
10:15 - 11:00 Keynote: Prodajne greške u online prodaji

Miroslav Varga

Escape Studio (Cro)

11:00 - 11:30 Digitalna transformacija i upravljanje transportom

Nebojša Gvozdenović

Ekonomski fakultet Subotica

11:30 - 11:45 Pauza za kafu  
11:45 - 12:15

 

Digitalizacija preduzeća

 

Füzi Ákos

Navitasoft Zrt. Budimpešta

12:15 - 12:30 Novo normalno - bankarstvo bez gotovine, bez filijale i bez papira

Bojana Mišković

ProCredit Bank Beograd

12:30 - 13:30 Ručak  
13:30 - 14:00 IT Subotica 2030

Branimir Gajić

Infostud Grupa Subotica

14:00 - 14:30 Bezbednost u digitalno doba

Viktor Varga

Unicom Telekom Beograd

14:30 - 14:45 Pauza za kafu  
14:45 - 15:15

Efikasna podela znanja - jedan od zaloga uspeha firme

Dicse Jenő

SkillDict Zrt. Budimpešta

15:15 - 16:00 Keynote: Digitalna transformacija poljoprivrede

Vesna Bengin

BioSense Institut

Novi Sad

16:00 Zatvaranje konferencije     

 

O predavačima: 

Miroslav Varga

Miroslav Varga je jedini internet marketing specijalista na svetu u statusu petostrukog dede. To ne govori o tome koliko ima iskustva ili koliko je skupio znanja, nego više o tome koliko je napravio grešaka i propusta. Kako su većinu tih propusta finansirali njegovi klijenti, oseća da na neki način mora vratiti dug zajednici. Sve što je pogrešio, pogrešio je za tuđe pare pa zato upozorava učesnike raznih konferencija kako da ne ponove njegove greške.

Nebojša Gvozdenović

Doktor primenjene matematike

Radio kao istraživač na nacionalnom institutu za matematiku i informatiku u Amsterdamu, suvlasnik firme Infora, više od 10 godina se bavi matematičkim modeliranjem i implementacijom algoritama u domenu planiranja i upravljanja transportom. Neki od sistema baziranih na istraživačkom radu koje je dizajnirao se koriste od strane najvećih kompanija u regionu.

Trenutno radi kao redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu.

Füzi Ákos

Inženjer elektrotehnike, ekonomista i specijalista energetike

Sa osam godina iskustva u menadžmentu na dalekom istoku (Japan i Kina), realizovao je uvod agilnih operativnih modela u oblastima istraživanja i razvoja, razvoja softvera i obrazovanja kod farmaceutskih multinacionalnih kompanija, kao i kod sopstvene obrazovne ustanove i IT kompanije.

On je osnivač kompanije Navitasoft Zrt. koja iza sebe ima više od 160 uspešnih projekata u 14 zemalja, sa mnogo industrijskog softvera koji se koristi i danas na sve jačem energetskom tržištu. Matična kompanija se nalazi u Budimpešti, a 2017. godine osniva i subotičku filijalu IP Energy Software d.o.o. Njihov cilj je da u najvažnijim poslovnim procesima svojih kupaca pruže stručnu podršku sa sopstvenim softverskim rešenjima.

Od 2013. godine je vlasnik društva Bilingual Nonprofit d.o.o., a od 2019. godine master partner Logiscool franšize u Srbiji. Kao otac petoro dece, njegova misija je da razvije najvažnije veštine za uspešno odrastanje u javnom obrazovanju.

Branimir Gajić

Branimir Gajić završio je Ekonomski fakultet u Subotici. Od 2002. do 2007. godine radio je u ProCredit banci, počevši od mesta kreditnog službenika pa do pozicije regionalnog direktora za Vojvodinu. Jedan je od osnivača Infostud grupe 2000. godine a sada je na poziciji generalnog direktora. Poseduje veliko znanje i iskustvo u razvoju online biznisa, finansija i menadžmenta, što je doprinelo da je Infostud grupa danas jedna od vodećih internet kompanija u Srbiji.

Viktor Virag

Rukovodilac za poslovni razvoj u kompaniji Unicom-Telecom

20+ godina radnog iskustva na različitim pozicijama vezano za informacione tehnologije. U poslednjih deset godina posvećen informacionoj (sajber) bezbednosti kao inženjer, konsultant, arhitekta i predavač. Polja interesovanja iz ovih oblasti: dizajn usluga i rešenja, podizanje svesti i edukacija.

Jene Diče

Jene Diče je direktor poslovnog razvoja kompanije SkillDict Zrt., koja uspešno posluje više od šest godina i ima izuzetnu ekspertizu u oblasti razvoja ljudskih resursa i obuke, i specijalista je za interaktivno multimedijalno obrazovanje. Njegove odgovornosti uključuju poslovno strateško planiranje i definisanje pravaca prodaje. Aktivno je uključen u lansiranje i lansiranje novih tržišnih područja. Radio je na sličnim pozicijama više od 12 godina u većim IT kompanijama. Već na početku svoje karijere, 1990-ih, koristio je deljenje znanja kao alat za razvoj poslovanja u svom prvom poslu: aktivnim širenjem IT kulture, stekao je mnogo novih kupaca i uspostavio vrednu mrežu kontakata.

Vesna Bengin

Prof. Dr Vesna Bengin je suosnivač Instituta BioSens – Istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema, koji se fokusira na multidisciplinarna naučna istraživanja naprednih informaciono-komunikacionih tehnologija i njihove primene u biosistemima, prvenstveno poljoprivredi. 
Profesorka Bengin je dobitnica najviših priznanja u nastavi i istraživanju: redovni je profesor na Odeljenju za fiziku Univerziteta u Novom Sadu, kao i naučni savetnik (glavni istraživač) kog je izabralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Takođe ima titulu izvanrednog profesora na Univerzitetu Stellenbosch u Južnoj Africi, kao i poziciju gostujućeg profesora na Univerzitetu u Pensilvaniji (UPENN), SAD. Članica je Upravnog odbora Instituta BioSens od njegovog osnivanja 2015. godine do danas, i potpredsednica istog odbora 2015-2019. Bila je član Upravnog odbora Fonda za inovacije Republike Srbije u periodu 2011-2017 i članica mnogih evropskih i međunarodnih stručnih tela kao što su Generalna skupština Evropske Mikrotalasne asocijacije i Odbor za implementaciju grupe za posmatranje Zemlje (GEO).
Doktorirala je 2006. godine na Univerzitetu u Novom Sadu u oblasti elektronike i mikrotalasne tehnike, autor je preko 100 naučnih radova od čega su 32 objavljena u prestižnim međunarodnim časopisima, jednog nacionalnog patenta, kao i dve knjige objavljene kod prestižnih svetskih izdavača Cambridge University Press i John Wiley & Sons. Vodila je ili učestvovala u 5 projekata iz programa Evropske Unije, Horizont2020, kao i 8 projekata iz programa FP7, uključujući projekat InnoSense kroz koji je oformila laboratoriju za nano i mikroelektroniku koja je i danas jedna od najjačih u ovoj oblasti u regionu i predstavlja osnovnu bazu naučnih istraživanja na Institutu.
Dobitnica je većeg broja međunarodnih i domaćih nagrada i priznanja, kao što su specijalna nagrada Evropske komisije Marie Curie Actions for an Innovative Europe: Excellence, mobility and skills for researchers, nagrada za izuzetne žene u nauci i tehnologiji She’s Mercedes kompanije Mercedes-Benz, Povelja Kapetan Miša Anastasijević za međunarodne naučnoistraživačke projekte i afirmaciju nauke u Srbiji i brojnih drugih.
Majka je troje dece.